5. Likwidacja środka trwałego - zadanie dodatkowe

Wykład prezentuje zadanie dodatkowe do samodzielnego rozwiązania, które dotyczy majątku jednostki „Wedelek”. Słuchacz ma dokonać zapisu księgowego likwidacji księgowej oraz fizycznej środka trwałego, który w momencie postawienia w stan likwidacji nie był w pełni zamortyzowany, a jednostka w związku z likwidacją fizyczną poniosła dodatkowe koszty oraz osiągnęła przychody ze sprzedaży materiałów z likwidowanego środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • tutaj mała rozbieżność pomiędzy kwotami w materiałach pdf i wykładem online
    86fde37b34800c2286c70b9ca0ad6020
    Kinga Stankiewicz
  • Dziękuję za zwrócenie uwagi na ww. kwestię. Materiały pdf zostały już skorygowane.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot