9. Przykład ewidencja należności spornych

Wykład na praktycznym przykładzie omawia ewidencję należności spornych. W szczególności prezentuje zapis księgowy operacji takich jak: sprzedaż produktów, otrzymanie pisma od kontrahenta o zakwestionowaniu należności i skierowanie należności na drogę postępowania sądowego, otrzymanie decyzji sądu nakazującej dłużnikowi spłatę należności oraz spłata należności. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot