15. Przykład ewidencja odpisu aktualizacyjnego należność a podatek dochodowy

Wykład prezentuje na przykładzie ewidencję odpisu aktualizującego wartość należności nieściągalnej wraz z odsetkami zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (podatek dochodowy w oparciu o updof oraz updop). Przedstawia ww. zapis księgowy z wykorzystaniem kont analitycznych służących do ewidencji kosztów uzyskania przychodów (KUP) oraz kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (NKUP). Wyjaśnia również jak wartość podatku VAT z pierwotnej wartości należności powinna zostać rozliczona w momencie dokonania odpisu aktualizującego zgodnie z prawem podatkowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot