17. Odpisy należności umorzonych i nieściągalnych a podatek dochodowy

Wykład prezentuje warunki jakie muszą spełniać odpisy należności umorzonych oraz nieściągalnych aby mogły zgodnie z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Wykład prezentuje również ewidencję odpisu należności umorzonej oraz należności nieściagalnej zgodnie z prawem podatkowym oraz bilansowym w sytuacji gdy odpisy te spełniły określone prawem warunki i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dlaczego dłużnik miałby nie godzić się na umorzenie swojego długu? :) Czy miałby z tego jakieś korzyści?
    E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
    Piotr Koźlarek
  • Dłużnik raczej będzie zainteresowany umorzeniem długu :) Natomiast przepis ten ma trochę utrudnić nam wierzycielom tą możliwość odpisania należności bo musimy się z dłużnikiem skontaktować. A dłużnik może być w różnej sytuacji i kontakt z nim może być utrudniony.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot