11. Przykład odpis należności nieściągalnej

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie ewidencję odpisu należności nieściągalnej w sytuacji gdy wcześniej dokonano odpisu aktualizującego wartość tej należności. Wykład zakończony kolejnym przykładem, w którym również należy dokonać zapisu księgowego odpisu należności nieściągalnej, ale tym razem wiemy, że na tą należność nie został wcześniej utworzony odpis aktualizujący jej wartość.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot