3. Ewidencja odpisu aktualizującego

Wykład prezentuje zasady ewidencji odpisu aktualizującego należności. Przedstawia jakie konto księgowe służy do dokonania zapisu księgowego odpisu aktualizującego wartość należności oraz kiedy taki odpis obciąża pozostałe koszty operacyjne a kiedy koszty finansowe. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot