16. Odpisy należności przedawnionych a podatek dochodowy

Wykład omawia w jakich okolicznościach i w przypadku jakiego rodzaju należności odpis należności może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Prezentuje również ewidencję odpisu należności przedawnionej zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym w przypadku gdy odpis taki zaliczony zostaje do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu (NKUP).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot