7. Przykład ewidencja odpisu ogólnego

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zasady kalkulacji oraz ewidencji odpisu ogólnego aktualizującego wartość należności w jednostce "Budimex". Bazując na strukturze wiekowej należności oraz wyestymowanych współczynnikach aktualizacji wyjaśnia jaki wpływ ww. odpis będzie miał na wynik finansowy jednostki w danym okresie sprawozdawczym zakładając, że jednostka wcześniej nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności. Wykład zakończony kolejnym przykładem, w którym należy odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ na WF będzie miał ww. odpis aktualizujący w sytuacji gdy jednostka wcześniej dokonała już odpisów aktualizujących wartość należności.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot