18. Ewidencja odpisu aktualizującego wartość należności podatkowo - przykład

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie ewidencję odpisu aktualizującego należność nieściągalną zgodnie z prawem bilansowym oraz z prawem podatkowym. Wyjaśnia dlaczego dany odpis można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz jak dokonać zapisu księgowego wartości podatku VAT zawartego w należności, której odpis aktualizujący dotyczy. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot