14. Odpisy aktualizujące wartość należności a prawo podatkowe

Wykład prezentuje warunki jakie muszą zostać spełnione aby dokonany w księgach rachunkowych odpis aktualizujący należność nieściągalną mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (KUP) i w związku z tym wpłynąć na obniżenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wyjaśnia co oznacza zarachowanie należności do przychodów należnych oraz jak przepisy o podatku dochodowym (updof oraz updop) rozumieją uprawdopodobnienie nieściągalności należności. Na koniec omawia także czy zawarta w należności wartość podatku VAT może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (KUP).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot