19. Odpis należności nieściągalnej a podatek VAT - ulga za złe długi

Wykład omawia odpis aktualizujący należności oraz odpis samej należności w kontekście przepisów o podatku od towarów i usług tj. podatku VAT. Wyjaśnia na czym polega ulga za złe długi, kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać i jak odzwierciedlić w księgach rachunkowych korektę podatku VAT należnego właśnie w związku z uglą za złe długi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot