20. Odpis należności a podatek VAT - przykład ewidencji ulgi za złe długi

Wykład prezentuje  na praktycznym przykładzie ewidencję odpisu należności nieściągalnej zgodnie z prawem bilansowym, przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy przy należnościach przedawnionych należy również korygować VAT? Jeżeli chcemy dokonać korekty Vat a należność jest przedawniona już o np 250 dni to musimy się wrócić do miesiąca w którym ten 150 dzień minał czy możemy dokonać korekty deklaracji VAT na bieżąco?
  8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
  Magda Remiorz
 • Korekta w ramach tzw. ulgi na złe długi ma miejsce tylko w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o VAT, o których mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Dotyczy ona należności nie zapłaconej do 150 dni od terminu wymagalności. W okresie rozliczeniowym, w którym wypada ten 150 dzień należy dokonać korekty VAT. Jeżeli zapomnieliśmy o tej należności w tym okresie i np. po 250 dniach odkryjemy, że należność nie jest zapłacona wciąż możemy dokonać korekty VAT ale w deklaracji za okres, w którym mija 150 dzień od terminu płatności. Taka korekta może mieć jednak miejsce nie później niż przed upływem 2 lat od dnia wystawienia faktury dokumentującej tą należność.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W treści przykładu jest informacja, że majątek jednostki Gamma w ramach postępowania egzekucyjnego jest niewystarczający... czy nie jest to jednoznaczne z tym, że jednostka jest w trakcie likwidacji, a tym samym jednostka Gamma nie spełnia warunków możliwości dokonania korekty VAT?
  E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
  Piotr Koźlarek
 • Witam, ponawiam powyższe pytanie. Pozdrawiam
  E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
  Piotr Koźlarek
 • Przepraszam, nie zauważyłam pytania - już odpowiadam. Aby jednostka została oficjalnie postawiona w stan likwidacji wspólnicy spółki na walnym zgromadzeniu podejmują uchwałę o jej rozwiązaniu. Aby doszło do postępowania upadłościowego fakt ten musi zostać zgłoszony do sądu. Tu komornik mógł wystąpić z egzekucją z prywatnego tytułu, nie w związku z upadłością, choć rozumiem, że tak może się to kojarzyć. O upadłości decyduje sąd, o likwidacji - wspólnicy. W przykładzie nie założono ani jednego ani drugiego. Mam nadzieję, że to rozjaśnia nieco tą kwestię.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot