6. Odpis aktualizujący ogólny - kalkulacja i ewidencja

Wykład omawia  odpis ogólny aktualizujący wartość należności. Wyjaśnia w jaki sposób kalkulujemy prawdopodobieństwo nieściągalności należności w oparciu o strukturę wiekową należności oraz tzw. współczynnik aktualizacji. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot