Przykład nr 9 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Jednostka „Alfa ”podpisała w styczniu z jednostką „Budimex” umowę, w której zobowiązuje się do zakupu 100 000 sztuk kostki brukowej w ciągu roku. Takie zobowiązanie powoduje, że jednostka  „Alfa” skorzysta z preferencyjnej ceny zakupu równej 5 zł + 23% podatek VAT.

Jednak zapis umowny mówi, że w przypadku nie spełnienia kryteriów ilościowych jednostka zostanie obciążona karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto zamówienia.

W grudniu jednostka „Alfa” zdała sobie sprawę, że nie będzie w stanie zrealizować tego zamówienia - do tej pory zakupiła bowiem jedynie 80 000 sztuk (problemy z inwestycją, na której wykorzystuje kostkę brukową).

Jednostka w dniu 20 stycznia otrzymała notę księgową obciążającą ww. karą.

Czy jednostka na dzień bilansowy musi odzwierciedlić fakt grożącej jej kary umownej? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? Podaj wartość, jeżeli nie musi odzwierciedlać wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 9 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr  9  - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot