9. Wartość bieżąca rezerwy - przykład

Wykład prezentuje przykład, w którym mamy do czynienia z jednostką „Budimex”, która dokonała pewnej operacji finansowej i w związku z tą operacją oczekuje w przyszłości, że pojawi się zobowiązanie. Polecenie przykładu wymaga oceny czy należy utworzyć rezerwę na poczet tego zobowiązania, jeżeli tak to w jakiej wysokości teraźniejszej (dyskontowanie) oraz jak ująć taką operację w księgach rachunkowych i zaprezentować w bilansie, RZiS oraz informacji dodatkowej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot