Przykład nr 8 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Firma „Budimex” sprzedała jednostce „Alfa” produkty w maju. W tym samym miesiącu miało miejsce wystawienie faktury oraz dostawa produktów.

Klient nie zapłacił faktury a we wrześniu zgłosił do „Budimex” reklamację odnośnie ukrytej wady zakupionych produktów. 30 września zażądał wypłaty odszkodowania na kwotę 40 000 zł.

„Budimex” nie uznał reklamacji.

Jednostka „Alfa” w związku z tym faktem skierowała na początku października sprawę na drogę postępowania sądowego żądając zapłaty spornej kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Oszacowane koszty postępowania sądowego: 5% wartości pozwu.

Na dzień 31 grudnia sprawa znajduje się w toku postępowania sądowego.

Czy jednostka „Budimex” musi utworzyć rezerwę na ww. koszty na dzień bilansowy? Podaj wartość, jeżeli jednostka nie musi tworzyć rezerwy wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 8 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr  8 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot