Przykład nr 12 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Jednostka „Budimex” przewiduje, że w związku z obecnie prowadzoną operacją finansową za dwa lata (koniec drugiego roku) powstanie zobowiązanie. Szacowana kwota zobowiązania to 100 000 zł. 

Do kalkulacji bieżącej wartości rezerw jednostka stosuje oprocentowanie obligacji skarbowych o stałych oprocentowaniu. W przypadku obligacji dwuletnich jest to wartość 3%. Dodatkowy poziom ryzyka został wyceniony na dwa punkty procentowe.

Czy na dzień bilansowy bieżącego roku jednostka musi utworzyć rezerwę i jeżeli tak to w jakiej wysokości. Podaj wartość rezerwy, jeżeli rezerwa nie jest konieczna wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 12 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr 12 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot