10. Wartość bieżąca rezerwy długoterminowej - przykład

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, w którym mieliśmy do czynienia z jednostką „Budimex”, która dokonała pewnej operacji finansowej i w związku z tą operacją oczekiwała w przyszłości, że pojawi się zobowiązanie. Wykład przedstawia kryteria, na podstawie których zdecydowano się utworzyć rezerwę na przyszłe zobowiązanie oraz wycenę tej rezerwy na koniec roku bieżącego oraz roku następnego uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie. Omówiona została tu również ewidencja rezerwy w każdym z dwóch ww. okresów oraz jej prezentacja w bilansie oraz RZiS oraz informacji dodatkowej na koniec każdego roku obrotowego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot