16. Zobowiązania warunkowe a rezerwy - kryteria utworzenia

Wykład omawia czym są oraz w jakich okolicznościach powstają zobowiązania warunkowe. Przedstawia ewidencję zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych a także ich prezentację w sprawozdaniach finansowych. Wyjaśnia różnice pomiędzy zobowiązaniem warunkowym a rezerwą. Wykład zakończony praktycznym przykładem dotyczącym poręczenia finansowego, umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot