15. Rezerwy a koszty podatkowe, aktywa na podatek odroczony

Wykład omawia temat rezerw z perspektywy przepisów o podatku dochodowym (updof oraz updop). Wyjaśnia czy utworzenie rezerwy bądź rozliczenia międzyokresowego kosztów biernego (RMK bierne) wiąże się z powstaniem kosztów uzyskania przychodu (KUP) czy też nie. Dodatkowo prezentuje wpływ utworzenia rezerwy na podatek odroczony.  Wprowadza pojęcie aktywów na podatek odroczony. Na praktycznym przykładzie przedstawia kalkulację aktywów na podatek odroczony w przypadku utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy moment powstania zobowiązania wiąże się z potrzebą dokonania odpowiednich zapisów na kontach kosztowych (z nkup na kup)?
    7ec06f166454088b51b715576c5b74a3
    Dominik Dyrka
  • Zależy jak ustawiony jest system księgowy ale z reguły trzeba zadeklarować czy koszt jest KUP czy NKUP. Rezerwa jest również kosztem ale w momencie jest tworzenia jest NKUP.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot