15. Rezerwy a koszty podatkowe, aktywa na podatek odroczony

Wykład omawia temat rezerw z perspektywy przepisów o podatku dochodowym (updof oraz updop). Wyjaśnia czy utworzenie rezerwy bądź rozliczenia międzyokresowego kosztów biernego (RMK bierne) wiąże się z powstaniem kosztów uzyskania przychodu (KUP) czy też nie. Dodatkowo prezentuje wpływ utworzenia rezerwy na podatek odroczony.  Wprowadza pojęcie aktywów na podatek odroczony. Na praktycznym przykładzie przedstawia kalkulację aktywów na podatek odroczony w przypadku utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot