14. Rezerwa na podatek odroczony, kalkulacja i ewidencja - przykład

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie sposób kalkulacji rezerwy na podatek odroczony oraz ujęcia rezerwy w bilansie w sytuacji gdy dokonujemy wyceny należności w walucie obcej na dzień bilansowy tj. w sytuacji kiedy powstają różnice kursowe niezrealizowane a jednostka rozlicza różnice kursowe dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy metodą podatkową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot