Przykład nr 14 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Jednostka „Budimex” posiada należności od kontrahenta z Niemiec w wysokości 10 000 EUR wycenionym w PLN po kursie w momencie powstania należności, tj. w lipcu wynoszącym 4,20. 

Na dzień bilansowy 31 grudnia kontrahent nie spłacił należności a należność została wyceniona po kursie 4,25.

Jednostka rozlicza różnice kursowe dla celów podatkowych metodą podatkową.

Czy jednostka musi w związku z powstałymi różnicami kursowymi utworzyć rezerwę na podatek odroczony? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? Podaj wartość, jeżeli rezerwa nie jest konieczna wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 14 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr 14 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot