6. Wykorzystanie rezerwy na koszty postępowania sądowego - przykład

Wykład omawia rozwiązanie przykładu dotyczącego sytuacji, w której jednostka przegrała sprawę sądową, w związku z którą utworzono pierwotnie rezerwę na koszty postępowania sądowego. Prezentuje zapis księgowy wykorzystania rezerwy wraz z operacją naliczenia dodatkowych odsetek ustawowych oraz prezentację tego faktu w bilansie, RZiS oraz informacji dodatkowej. Wyjaśnia również jak mechanizm rezerwy wspomaga zachowanie zasady współmierności przychodów i kosztów w księgach rachunkowych. Wykład zakończony kolejnym przykładem dotyczącym konieczności utworzenia rezerwy w przypadku niewywiązania się z umowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam Pani Magdo, w związku z zasadą współmierności, co w przypadku z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek za styczeń. Jakim przychodom te koszty odpowiadają? W jaki sposób tu jest zachowana zasada współmierności?
    45e791c8f19fef6992ab04593e55a192
    Sebastian Prencel
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot