Przykład nr 13 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Jednostka „Budimex” zatrudniła nowego pracownika w styczniu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 100% wysokości średniego wynagrodzenia po okresie 5 lat. Średnie wynagrodzenie pracownika za miesiąc wynosi 3 000 zł. 

Jednostka planuje wzrost płac o 5%.

Założenia upraszczające:  

Pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, a jednostka nie zamierza dokonywać w najbliższych latach zwolnień ani zmian warunków wynagradzania .

Prawdopodobieństwo zatrudnienia pracownika w tej jednostce wynosi 100%. (Na ogół przyjęcie takiego założenia nie jest uzasadnione ze względu na rotację pracowników spowodowaną różnymi przyczynami.

Dla celów niniejszego przykładu przyjęto również uproszczenie dotyczące stopy dyskonta, która w przykładzie wynosi 10% i jest niezmienna w analizowanym okresie. 

Wykalkulować wysokość rezerwy na świadczenie pracownicze na koniec bieżącego roku oraz na koniec roku następnego. Podaj odpowiedź oddzielając wartości średnikiem.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 13 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr 13  - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot