Przykład nr 7 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Jednostka „Budimex” otrzymała od jednostki „Alfa” pozew na kwotę 40 000 zł kary umownej za zareklamowaną, gorszą jakość sprzedanych produktów. Adwokat prowadzący sprawę ocenił, że prawdopodobieństwo wygrania sprawy wynosi 60%. 

Czy w związku z tym faktem jednostka musi utworzyć rezerwę i w jakiej wysokości? Podaj wartość, jeżeli jednostka nie musi tworzyć rezerwy wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 7 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce

Przykład nr 7 - rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot