9. Koszt wytworzenia, odchylenia od cen ewidencyjnych - operacja nr 16

Wykład prezentuje zapis księgowy operacji nr 16 w ramach przykładu całościowego. Omawia kalkulację kosztu wytworzenia oraz odchyleń od cen ewidencyjnych związanych z produkcją w danym okresie sprawozdawczym. Przedstawia zapis księgowy przyjęcia na magazyn wyrobów gotowych a także odchyleń od cen ewidencyjnych z tym przychodem związanych. Na koniec prezentuje kalkulację odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane wyroby gotowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot