6. Zapis operacji nr 9 -13, ewidencja środków pieniężnych, należności spornych

Wykład omawia ewidencję księgową operacji o nr 9-13 w ramach przykładu całościowego. Przedstawiony zapis księgowy dotyczy m.in. środków pieniężnych w drodze, weksla obcego, należności spornych, spłaty kredytu bankowego, rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot