16. RZiS i bilans a zaliczka na podatek dochodowy

Wykład w pierwszej kolejności wyjaśnia jak skorygować koszty oraz przychody w ramach wyniku finansowego brutto wykalkulowanego zgodnie z prawem bilansowym o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych dla pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,  przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych. Na koniec przestawia kalkulację zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o wyliczony wcześniej wynik finansowy brutto  zgodny z przepisami o podatku dochodowym oraz ewidencję ww. zaliczki w księgach rachunkowych a także jej prezentację w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot