11. RZiS wariant porównawczy - kalkulacja wyniku finansowego brutto

Wykład prezentuje przygotowanie dalszej części rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym dla jednostki "Budimex" (przykład całościowy) omawiając ujęcie kosztów działalności podstawowej wg rodzaju a także kalkulację wyniku na działalności operacyjnej, gospodarczej i wyniku finansowego brutto.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot