8. Ewidencja amortyzacji i kosztu ubezpieczenia (RMK czynne) - operacja nr 15

Wykład prezentuje ewidencję operacji nr 14 w ramach przykładu całościowego. Omawia kalkulację amortyzacji metodą liniową oraz metodą degresywną a także zapis księgowy ww. odpisów amortyzacyjnych. Na koniec przedstawia kalkulację i zapis księgowy kosztu ubezpieczenia stanowiącego rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot