12. Bilans zamknięcia - powiązania kont z pozycjami bilansowymi

Wykład prezentuje schemat powiązań pomiędzy kontami w zakładowym planie kont a odpowiednimi pozycjami bilansowymi, w których salda danych kont są prezentowane na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot