15. Kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy - korekta wyniku na sprzedaży

Wykład prezentuje sposób ustalenia wyniku finansowego brutto wykorzystywanego do wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy na koniec danego okresu sprawozdawczego. Przestawia jak skorygować wynik finansowy brutto wykalkulowany zgodnie z ustawą o rachunkowości o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP) oraz przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych. W tej części skupia się na omówieniu kalkulacji korekty związanej ze zmianą stanu zapasów i tym samym wyniku na sprzedaży.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot