10. RZiS - przychody i zmiana stanu produktów

Wykład prezentuje przygotowanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym dla jednostki "Budimex" w ramach sytuacji przedstawionej w przykładzie całościowym rozpoczynając od kalkulacji przychodów. Wykład w szczególności skupia się na omówieniu sposobu kalkulacji pozycji "zmiana stanu produktów" dodatkowo wyjaśniając jak można zweryfikować poprawność takiej kalkulacji.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy wystąpi zmiana stanu produktów, jeżeli jest to działalność handlowo-usługowa (bez produkcji), a rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) rozliczane w czasie,rozliczymy poprzez konto WN 640, MA konto 300 lub przypadek gdy nie występują rozliczenia międzyokresowe.
    9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
    Elżbieta Skóra
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot