5. Zapis operacji nr 3 - 8, ewidencja przychodów, kosztów i RMK

Wykład omawia ewidencję księgową operacji nr 3 do 8 w ramach przykładu całościowego. Zapis księgowy dotyczy: rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB),  zakupu materiałów, rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMK), wydania materiałów do produkcji oraz sprzedaży i wydania wyrobów gotowych klientowi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot