14. Bilans zamknięcia - PASYWA

Wykład przedstawia bilans zamknięcia dla jednostki "Budimex" (przykład całościowy) na koniec okresu sprawozdawczego omawiając powiązania pomiędzy kontami pasywnymi a pozycjami pasywów w bilansie. M.in zostaje tutaj poruszona kwestia rozliczeń międzyokresowych kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów, rezerw i ich ujęcia w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot