13. Bilans zamknięcia - AKTYWA

Wykład przedstawia bilans zamknięcia dla jednostki "Budimex" (przykład całościowy) na koniec okresu sprawozdawczego omawiając powiązania pomiędzy kontami aktywnymi a pozycjami aktywów w bilansie. M.in zostaje tutaj poruszona kwestia rozliczeń międzyokresowych kosztów i ich ujęcia w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot