Następny wykład:

1.Wprowadzenie - cel przykładów całościowych

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Przykład całościowy - ewidencja operacji a przygotowanie bilansu i RZiS - demo

Wykłady prezentują przykład całościowy stanowiący podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. W kolejnych częściach omawiają jak na podstawie informacji zawartych w przykładzie otworzyć konta na początek okresu sprawozdawczego, dokonać odpowiednich księgowań w trakcie okresu sprawozdawczego oraz przygotować sprawozdania finansowe (bilans oraz RZiS) na koniec okresu sprawozdawczego tj. dokonać tzw. poprawnego zamknięcia miesiąca.

Wykłady w szczególności omawiają:

 • jak otworzyć konta na początek okresu sprawozdawczego na podstawie informacji zawartych w przykładzie dotyczących stanu majątku oraz źródeł finansowania jednostki oraz przedstawiają bilans otwarcia dla jednostki,
 • jak dokonać poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych przez jednostkę „Budimex” w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczących m.in: zakupu materiałów, rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych oraz czynnych, rozliczeń międzyokresowych przychodów, otrzymania weksla od kontrahenta, spłaty kredytu itp.
 • kalkulację oraz ewidencję operacji naliczenia kosztu wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń,
 • kalkulację oraz ewidencję operacji naliczenia amortyzacji (metodą liniową oraz metodą degresywną),
 • sposób wykalkulowania kosztu wytworzenia oraz rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych produktów,
 • kalkulację wyniku finansowego brutto zgodnie z przepisami prawa bilansowego,
 • przygotowanie RZiS oraz bilansu zamknięcia,
 • kalkulację wyniku finansowego brutto zgodnie z prawem podatkowym (wykorzystywanego do kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy) tj. wyjaśniają jak należy skorygować przychody oraz koszty o przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP),
 • kalkulację oraz ewidencję zaliczki na podatek dochodowy wraz z poprawnym ujęciem w księgach rachunkowych i bilansie zamknięcia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym temacie kursu rachunkowości średniozaawansowanej. Jest to już ostatni temat w ramach tego kursu, temat podsumowujący w którym będziemy mówić o przykładzie całościowym. Na tym przykładzie całościowym postaram się Wam pokazać jak bilans początkowy i otwarcie kont na początek okresu sprawozdawczego poprzez księgowanie operacji gospodarczych jest odzwierciedlony w wyniku finansowym i bilansie na koniec okresu sprawozdawczego. Ten przykład całościowy  jest polecany wszystkim oczywiście, którzy uczą się rachunkowości na studiach i chcą zobaczyć jak się zorganizować przy rozwiązywaniu takiego przykładu, ale także wszystkich tych, którzy przygotowują się do pracy w księgowości. Te przykłady całościowe często traktowane są jako pewnego rodzaju niedogodność.

Większość osób nie rozumie po co rozwiązujemy tak skomplikowane przykłady, przecież w rzeczywistości osobno tworzymy bilans otwarcia, czy otwieramy konta księgowe; w trakcie okresu księgujemy na spokojnie i systematycznie operacje gospodarcze, a na koniec okresu tworzymy sprawozdania finansowe, czyli rachunek zysków i strat i bilans końcowy. Dlaczego my to musimy zrobić w jednym czasie, na raz? Dlaczego to musi być przez to takie skomplikowane? Powiem Wam tak: ja też kiedyś nie wierzyłam w te przykłady całościowe, ale te przykłady całościowe oprócz tego, że sprawdzają wiedzę – wierzcie mi; dają pewne umiejętności, które są niezbędne w pracy księgowego. Jeżeli spojrzycie na taki przykład całościowy to on oprócz tego, że weryfikuje waszą wiedzę zdobytą w ramach tego kursu, ale i tego kursu wcześniejszego; oprócz tego sprawdza wasze umiejętności organizacyjne, bo te przykłady z reguły są bardzo skomplikowane, mają dużą ilość operacji, którą trzeba zaksięgować i trzeba po prostu fizycznie w jakiś sposób zorganizować sobie układ kont tak, by się w tym całym zapisie nie pogubić. Dodatkowo w ramach takich przykładów są różne polecenia, ale i różne założenia i trzeba zwracać uwagę na te szczegóły i umieć łączyć ze sobą pewne fakty. Wierzcie mi to są umiejętności, które są niezbędne w pracy księgowego. Dlaczego? Dlatego, że o ile w przykładzie całościowym mamy pewnego rodzaju założenia to w rzeczywistości my o nich po prostu wiemy,  o pewnych zapisach w polityce rachunkowości, o tym jak jednostka rozlicza materiały, czy produkty i jaką metodą; my to po prostu wiemy. Dlatego to w tych przykładach jest, po to by sprawdzić, że my jako księgowi pamiętamy o tych dodatkowych okolicznościach, które musimy wziąć pod uwagę ewidencjonując materiały, czy ewidencjonując produkty, np.

Oprócz tego taki przykład całościowy wierzcie mi sprawdza też dokładność, dlatego że musicie być dokładni i sumienni w dokonywaniu tych zapisów księgowych bo inaczej nie będziecie w stanie poprawnie przygotować sprawozdań finansowych na koniec okresu. O ile niepraktyczna część tego przykładu całościowego dotyczy faktu, że wszystko robimy w jednym miejscu i na raz, czyli i bilans otwarcia i księgowanie operacji i sprawozdania finansowe na koniec miesiąca to ta część praktyczna dotyczy tych wszystkich umiejętności, które tutaj zdobędziecie. Bardzo polecam Wam rozwiązywanie takich przykładów całościowych. Sama pokażę Wam właśnie tutaj na tym przykładzie, który mam przed sobą, który Wam prezentuję: to jest ten przykład na którym tu się będziemy opierać, widzicie jak wiele tutaj jest różnych operacji. Będziemy go wspólnie rozwiązywać po to, żeby Wam pokazać jak się zorganizować i taka organizacja też jest potrzebna, taka logika myślenia w przypadku pracy księgowego: co, kiedy i w jakiej kolejności powinno zostać zrobione.

W związku z tym my sobie zaczniemy od otwarcia konta i od bilansu otwarcia. Potem przejdziemy sobie do księgowania operacji oczywiście pamiętając o tych wszystkich założeniach. W ramach tych operacji będziemy mieli operacje trochę bardziej skomplikowane, gdzie np. będziemy musieli kalkulować koszt wynagrodzeń, amortyzację, czy rozliczać rozliczenia międzyokresowe kosztów, bo takie też się tutaj pojawią. W ramach amortyzacji będziemy mieli różne typy amortyzacji, a potem będziemy musieli jeszcze tak jak księgowy na koniec okresu sprawozdawczego rozliczyć koszt wytworzenia i rozliczyć odchylenia.

Tak, że jak widzicie przykład jest naprawdę przekrojowy przez wszystkie elementy, wszystkie tematy, które tutaj wykorzystaliśmy i które tak naprawdę mogą pojawić się w jednostce produkcyjnej. Na koniec przygotujemy sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat w tym wariancie trudniejszym dla wielu, dlatego że mamy tu zmianę stanu produktów i musimy ją wykalkulować; będziemy oczywiście się opierać na naszych wzorach użytych w kursie podstaw i w kursie średniozaawansowanym, a potem przygotujemy sobie bilans zamknięcia opierając się – tu pokazuję wam fragment tego schematu, fajnej ściągi; taki, która pokazuje powiązanie pomiędzy pozycjami bilansu, a kontami syntetycznymi.

No i mamy nasz bilans zamknięcia, a dla wszystkich naprawdę ciekawskich mam jeszcze taką wisienkę na torcie jak bym powiedziała, czyli wykalkulowanie zaliczki na podatek dochodowy i ujęcie tych przychodów i kosztów, czyli tych wszystkich operacji w ramach przykładu całościowego dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. To sobie właśnie tutaj zrobimy opierając się na korekcie.

Gorąco Was zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego przykładu w pierwszej kolejności, a potem do wspólnej przygody, wspólnego przejścia ze mną przez te wszystkie etapy dotyczące przykładu całościowego; będziecie wtedy wiedzieć nie tylko czy macie odpowiednią wiedzę, ale czy nie musicie np. popracować nad umiejętnościami, które są potrzebne księgowemu, czyli nad dokładnością, nad łączeniem faktów, na co musicie zwrócić uwagę, jest to bardzo dobry sprawdzian dla Was. Serdecznie zapraszam do tego tematu.

Pytania:

 • proszę o informację co ujmujemy w RZiZ W POZYCJI śródroczne odpisy z zysku
  742b6eca44a9d3e9b92420f002e5be40
  KRZYSZTOF HAPOŃ
 • Rozumiem, że chodzi o pozycję "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)". Wykazuje się tutaj wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet zysku, jako śródroczny podział wyniku finansowego. Przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w pozycji tej wykazują wpłaty z zysku, mające charakter dywidendy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot