Quiz nr 2 - ogólny wzór RZiS

Wynik finansowy netto jednostki produkcyjnej od roku 2016 zawiera następujące pozycje:

  1. Wynik finansowy na działalności gospodarczej
  2. Wynik finansowy na sprzedaży
  3. Wynik finansowy brutto
  4. Wynik finansowy na działalności operacyjnej

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot