4. Kalkulacja wyniku finansowego

Wykład omawia temat kalkulacji wyniku finansowego. Rozpoczyna od przypomnienia czym jest wynik finansowy oraz w jakim celu się go wylicza. Następnie prezentuje kalkulację wyniku finansowego brutto oraz wyniku finansowego netto, zgodnie z art. 42 UoR. W ramach wykładu zostaje poruszony temat typów wyniku finansowego - od wyniku finansowego na działalności operacyjnej, przez wynik finansowy operacji finansowych oraz wynik finansowy zdarzeń nadzwyczajnych. Wykład zakończony jest podsumowaniem - pomocnym w zapamiętaniu schematem, który prezentuje poszczególne typy wyniku finansowego wraz z kalkulacją.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot