1. Podsumowanie przychodów oraz kosztów

Wykład stanowi przypomnienie tematu dotyczącego klasyfikacji przychodów oraz kosztów. Krótko podsumowuje poszczególne kategorie przychodów oraz kosztów, porównując je ze sobą. W szczególności skupia się na porównaniu przychodów oraz kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych. Podsumowanie przygotowane w ramach tej części wykładów stanowi pomocną ściągę do rozwiązywania przykładów związanych z rachunkiem zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Aby kosztem finansowym stały się umorzone należności z tyt.odsetek, to wcześniej musiały one być zaksięgowane po stronie przychodów finansowych? Innymi słowy: wystawiając klientowi notę odsetkową muszę ją wpierw zaksięgować jako PF, by - w sytuacji jej niezapłacenia i w efekcie umorzenia - stanowić mogła KF?
  2e085ceb227ad289affb0a99f74695e8
  Peter Mat
 • Zgadza się, wystawienie noty odsetkowej wiąże się z zaksięgowaniem wysokości odsetek za nieterminową zapłatę na kocie 200 Rozrachunki z dostawcami (Wn) oraz koncie 750 Przychody finansowe (Ma). W takim wypadku w razie umorzenie należności z tytułu odsetek stanowić będzie koszt finansowy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Po stronie PKO mamy odpisy aktualizujące wartość Śr Trwałego, ale fakt, że jest po stronie kosztowej znaczy że będzie to pogorszenie. A jeżeli hipotetycznie wzrośnie wartość tego środka Trwałego, np unowocześnienie maszyny sprawi, że zwiększy się jej wartość?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • W takim wypadku mamy do czynienia z ulepszeniem ŚT, które zwiększa nam wartość ŚT, z drugiej strony może być księgowane na "ŚT w budowie" lub np. "usługi obce". O ewidencji ulepszenia mówimy w kursie rachunkowości średniozaawansowanej w temacie "Środki trwałe i amortyzacja cz. 2". https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/srodki-trwale-i-amortyzacja-cz-2/0-srodki-trwale-i-amortyzacja-cz-2-demo?autoplay=1
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot