Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czemu na kontach wynikowych jest słowo "saldo"? Czy tam nie ma tylko obrotów? konta wynikowe nie mają sald początkowych ani końcowych?
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • Dziękuję za bardzo trafne spostrzeżenie. Rzeczywiście o tym mówiliśmy już wcześniej konta przychodowe i kosztowe nie mają sald. Tzn. nie kalkuluje się dla nich sald tylko obroty przenoszone są na konto "Wynik finansowy" Tu chodziło nam właśnie o obroty końcowe, które dla celów przykładu nazwaliśmy saldem - chodziło nam o to co zostaje na koncie na koniec okresu sprawozdawczego. Postaramy się poprawić ten wykład w najbliższym czasie tak by nie wprowadzać w błąd.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot