Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Mam pytanie odnośnie odsetek naliczonych odbiorcy. Czy kwotę np 500 zł nie uznaje się metodą kasową w chwili otrzymania, czy pomieszałem to z odsetkami za kredyt bankowy.
  9d4f3d87a6fc3eff6037a8796b4f56de
  Robert Jabłoński
 • Wydaje mi się, że myli Pan podejście księgowe i podatkowe. Przychód z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie rozpoznaje się w momencie wystawienia noty obciążeniowej. Metoda kasowa stosowana jest w podatkach, nie w rachunkowości. Jeżeli źle zrozumiałam Pana pytanie proszę o doprecyzowanie. Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję za odpowiedź myślę, że jest mi jeszcze daleko do zrozumienia podejścia księgowego i podatkowego. Same rozwiązywanie testów na nie 100% świadczy, że mam luki w nauce tylko nie wiem jak je uzupełnić?.
  9d4f3d87a6fc3eff6037a8796b4f56de
  Robert Jabłoński
 • Proponuję przesłuchać wykłady od początku tj. od pierwszego tematu. Czasami okazuje się, że umknęły nam gdzieś podstawy :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam pytanie. Dotyczy otrzymanego odszkodowania za zniszczony towar 15.000,00 złotych. Dla mnie zrozumiałe jest, że jest to PPO księgowany na koncie 760. Ale dlaczego w tym przypadku pomijamy fakt, że towar o wartości 15.000 zł został zniszczony np. w pożarze? Czy nie powinniśmy obok zaksięgowania przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania zaksięgować także wartości zniszczonego aktywa na koncie kosztowym? Czy to pominięcie jest celowe dla uproszczenia przykładu czy może na dalszym etapie kursu się okaże że koszt zniszczonego w pożarze aktywa księguje się z jakimiś innymi zasadami dla nas obecnie zbyt trudnymi do zrozumienia i dlatego pomijanymi na obecnym etapie?
  2ae961e3f57411b2469d3731bbb77d94
  Paweł Choina
 • Dziękuję za ciekawe pytanie. Proszę zwrócić uwagę, że w przykładzie nr 6 mamy operację otrzymania odszkodowania za zniszczony w pożarze towar - i ta operacja jest księgowana jako PPO. Z tą operacją oczywiście wiąże się druga operacja - odpisanie w koszty zniszczonego towaru. Jest to jednak operacja osobna i niezależna od operacji otrzymania odszkodowania (odszkodowanie możemy otrzymać lub nie). Wyksięgowanie towarów zniszczonych w praktyce również miałoby miejsce wcześniej niż otrzymanie odszkodowania. Z powyższych dwóch powodów tej drugiej operacji wyksięgowania towarów nie ujmujemy już w tym przykładzie (musiałaby ona zostać osobno wymieniona).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Może Pani rozwinąć temat odsetek naliczonych. Dla mnie też nie jest to jasne. O czym w takim razie jest mowa w art.23 ust.1 pkt 32 ustawy, zgodnie z którym odsetki naliczone ale nieopłacone nie stanowią kosztu i nie można o nie pomniejszyć podstawy opodatkowania? W naszym przypadku ustalamy przecież podstawę obliczenia podatku .
  8cb839762a3e1442e7dad0fc889b0f28
  GRAŻYNA WRÓBLEWSKA
 • Dziękuję za ciekawe pytanie. Proszę nie mylić przepisów księgowych i podatkowych. Obecnie jesteśmy w kursie podstaw rachunkowości i bazujemy TYLKO na przepisach UoR. I kalkulujemy WF dla celów sprawozdawczych a nie przepisów podatkowych. Dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy WF brutto jest korygowany o pozycje, których nie bierzemy pod uwagę z perspektywy podatkowej - i tą korygowalibyśmy właśnie o naliczone ale niezapłacone odsetki. Proszę o cierpliowść - w kursie średniozaawansowanym w temacie "Rozrachunki z kontrahentami szerzej omawiamy kwestię KUP i NKUP.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot