Quiz nr 1 - kalkulacja WF

Wynik finansowy brutto od 2016 roku dla jednostki produkcyjnej będzie się składał z:

  1. Wyniku operacji finansowych,
  2. Wyniku z działalności operacyjnej,
  3. Wyniku operacji nadzwyczajnych,
  4. Obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question