Quiz nr 1 - kalkulacja WF

Wynik finansowy brutto jednostki produkcyjnej składa się z:

  1. Wyniku operacji finansowych,
  2. Wyniku z działalności operacyjnej,
  3. Wyniku operacji nadzwyczajnych,
  4. Obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot