Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy nie zdarza się sytuacja, w której sprzedaż usługi remontowej będzie miała także stronę kosztową (a nie tylko przychodową jak w wykładzie) czyli dwie na raz: PO i KO?
    849ccb0950dbef7008c462d9cf2fd20e
    Piotr Kochanowski
  • bardzo trafna uwaga. Oczywiście zapewnienie usługi remontowej będzie się wiązało z poniesieniem kosztów, które będą kosztami podstawowej działalności operacyjnej. W pkt. 11 chodziło nam jednak tylko o samą operacje sprzedaży tej usługi.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot