2. Przykład calosciowy klasyfikacja przychodów i kosztów

Wykład prezentuje przykład, przy pomocy którego słuchacz może przypomnieć sobie temat dotyczący klasyfikacji przychodów oraz kosztów a także zweryfikować swoją wiedzę w tym zakresie. Przypomnienie tego tematu stanowi niezbędną bazę do zrozumienia następnych części wykładu dotyczących kalkulacji wyniku finansowego oraz rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot