12. Przykład nr 2 rachunek zysków i strat

Wykład prezentuje przykład, na podstawie którego słuchacz może zweryfikować zrozumienie tematu dotyczącego klasyfikacji przychodów oraz kosztów, ewidencji w ZPK, kalkulacji poszczególnych typów wyniku finansowego oraz tworzenia rachunku zysków i strat. Przykład opiera się na szerszym niż w przykładzie nr 1 zakresie danych dotyczących operacji gospodarczych w jednostce produkcyjnej, na podstawie których słuchacz ma dokonać odpowiednich kalkulacji.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot