9. Przykład nr 1 rachunek zysków i strat

Wykład prezentuje przykład, na podstawie którego słuchacz może zweryfikować zrozumienie tematu dotyczącego klasyfikacji przychodów oraz kosztów, ewidencji w ZPK, kalkulacji poszczególnych typów wyniku finansowego oraz tworzenia rachunku zysków i strat. Przykład opiera się na danych dotyczących operacji gospodarczych w jednostce handlowej, na podstawie których słuchacz ma dokonać odpowiednich kalkulacji.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dzień dobry Mam pytanie odnośnie otrzymana np. odszkodowania za spaloną maszynę 15 000 zł a jej wartością nie umorzoną jest np 5000 zł. Czy ta wartość 5000 zł zaksięgujemy na PKO?.
    9d4f3d87a6fc3eff6037a8796b4f56de
    Robert Jabłoński
  • Odszkodowanie księgowane jest na koncie 770 - Zyski nadzwyczajne , wartość maszyny na koncie 771 - straty nadzwyczajne tj. nieumorzona wartość z Pana przykładu - 5000 zł. Jednak od 23.09. 2015 roku weszła w życie zmiana w ustawie o rachunkowości, która usuwa pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych dla jednostek innych niż m.in. bank i zakłady ubezpieczeń stąd od tej daty można księgować ww. operacje odpowiednio na koncie 760 i 761 ( ta zmiana nie została jeszcze u nas zaktualizowana ale będziemy systematycznie to zmieniać w niedługim czasie, natomiast nie jest to błąd, jedyne o czym należy pamiętać to by prezentować takie zyski i straty nadzwyczajne w RZiS w pozycji inne przychody czy koszty operacyjne a nie zyski i straty nadzwyczajne jak miało to miejsce do tej pory).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot