Quiz nr 5 - zapis operacji w układzie rodzajowym

W maju jednostka "Bartex" opłaciła gotówką podatek od nieruchomości w wysokości 2 000 zł. Jednostka powinna ująć tą operację w księgach rachunkowych w układzie rodzajowym na kontach (podaj numery kont rozpoczynając od konta kosztowego np. "400, 200").

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 5 - zapis operacji w układzie rodzajowym

Quiz nr 5 - zapis operacji w układzie rodzajowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot