Quiz nr 5 - zapis operacji w układzie rodzajowym

W maju jednostka "Bartex" opłaciła gotówką podatek od nieruchomości w wysokości 2 000 zł. Jednostka powinna ująć tą operację w księgach rachunkowych w układzie rodzajowym na kontach (podaj numery kont rozpoczynając od konta kosztowego np. "400, 200").

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question