Następny wykład:

Rachunek kosztów wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Metody ewidencji kosztów, rachunek kosztów intro

Wykłady wprowadzają w tematykę rachunku kosztów skupiając się wokół metod ewidencji kosztów. Omawiają zapis księgowy operacji kosztowych przy pomocy metod uproszczonych ewidencji kosztów (zespół IV, zespół V kont) oraz metody pełnej ewidencji kosztów ilustrując wyjaśnienia licznymi przykładami.

W ramach tematu zostają omówione:

  • Zasady funkcjonowania układu rodzajowego - wykład prezentuje z jakich kont składa się układ rodzajowy, do zapisu jakich operacji kosztowych służy każde z wymienionych kont. Na podstawie licznych przykładów słuchacz może zapoznać się ze sposobem ewidencji m.in odpisów amortyzacyjnych, usług obcych, podatków, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń na rzecz pracowników, kosztów podróży służbowych, szkoleń, reklamy czy reprezentacji.
  • Zasady funkcjonowania układu podmiotowego - wykład przedstawia konta, z jakich składa się układ wraz z opisem do jakich księgowań dane konto służy. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze sposobem zapisu księgowego w tym układzie kosztów związanych z działalnością podstawową produkcyjną, kosztami sprzedaży, kosztami zarządu, kosztami wydziałowymi. Poruszona zostaje tutaj również kwestia kalkulacji kosztu wytworzenia produktu gotowego oraz wymogów ustawowych z tą kalkulacją związanych.
  • Zasady funkcjonowania oraz cel układu przedmiotowego - wykład omawia cel w jakim jednostki używają układu przedmiotowego wraz z zilustrowaniem na przykładzie sposobu ewidencji kosztów  w tym układzie.
  • Metody ewidencji kosztów wraz z podsumowaniem na jakiej podstawie jednostka dokonuje wyboru danej metody. Omawia, które metody są bardziej typowe dla jednostek małych, które dla jednostek produkcyjnych, handlowych czy przedsiębiorstw większych rozmiarów.
  • Metody uproszczone ewidencji kosztów - wykład prezentuje metody uproszczone w ramach jednego ww. układu jak również prezentuje zapis operacji w ramach układu rodzajowo - podmiotowego.
  • Metodę pełną ewidencji kosztów - omówiona zostaje tutaj pełna ewidencja kosztów z użyciem wszystkich układów kosztów. Na przykładzie zaprezentowany zilustrowany został sposób ewidencji operacji w ramach tej metody.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie kursu rachunkowości od podstaw. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu związanego z rachunkiem kosztów i ewidencją kosztów działalności podstawowej jednostki. Rachunek kosztów pewnie dla części z Was jest tematem znajomym, dla wielu jest to temat dość skomplikowany, myślę, że warto o nim porozmawiać, warto go przedstawić zanim przejdziemy do kalkulacji wyniku finansowego w ramach istniejących w ustawie wariantów rachunku zysków i strat. Jest to temat niezbędny po to, abyśmy lepiej rozumieli właśnie warianty rachunku zysków i strat i mogli odpowiednio dokonać kalkulacji wyniku finansowego w każdym z tych wariantów.

O czym będziemy konkretnie rozmawiać w ramach tego tematu? Poznamy czym jest rachunek kosztów, jakie elementy wchodzą w skład rachunku kosztów: skupimy się głównie na ewidencji kosztów i na rozliczaniu na miejsca powstawania kosztów i produkty. Poznamy jakie mamy układy ewidencyjne kosztów, będziemy mówili o 3 układach: rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym; powiemy sobie jakie funkcje każdy z tych układów pełni, porozmawiamy o charakterystyce każdego z tych układów zaczynając od układu rodzajowego i kont jakimi dysponujemy w ramach tego układu w zakładowym planie kont, jakie operacje księgujemy na poszczególnych kontach w układzie rodzajowym oraz jak wygląda faktycznie zapis dwustronny w przykładach w układzie rodzajowym.

Po omówieniu układu rodzajowego będziemy mieli takie fajne podsumowanie, które nazywam ściągą, a następnie przejdziemy do układu podmiotowego i mniej więcej zrobimy to samo, znów omówimy go: powiemy sobie na jakich kontach księgujemy jakie operacje kosztowe w tym układzie podmiotowym, podsumujemy to znów czymś w rodzaju małej ściągi. Popatrzymy na zapis operacji w układzie podmiotowym, również przyjrzymy się układowi przedmiotowemu i zapisowi operacji w ramach tego układu jako dopełniającego do pozostałych układów.

A następnie przejdziemy do tej części bardziej skomplikowanej, czyli do faktycznych metod ewidencji kosztów działalności podstawowej jednostki: tych metod mamy kilka, my porozmawiamy o najbardziej popularnych metodach uproszczonych i pełnej ewidencji kosztów, powiemy sobie trochę na temat tego kiedy te metody są stosowane w przypadku jakich jednostek. Dopełnimy sobie tą wiedzę na temat metod ewidencji o układ rodzajowo-podmiotowy i tu zobaczymy znów jak zapisujemy operacje w takim układzie, jaką metodą przeksięgowujemy te koszty w tym układzie, a także popatrzymy na ewidencję pełną i zapis operacji w ramach ewidencji pełnej. Zasadę zapisu informacji kosztowych w ramach każdej z metod ewidencji kosztów będziemy ilustrować na przykładzie, będziemy wspólnie ten przykład rozwiązywać tak byście mogli zobaczyć czym różnią się poszczególne metody ewidencji kosztów. Serdecznie zapraszam.

dot