22. Przykład ewidencja pełna

Wykład prezentuje przykład, który umożliwia zweryfikowanie wiedzy w zakresie księgowania operacji metodą ewidencji pełnej kosztów. Słuchacz może przetestować zapis księgowy równocześnie w układach rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym następujących operacji: amortyzacji środków trwałych, usługi transportowej, zużycia materiałów, otrzymania rachunku za energię, kosztu szkoleń pracowników, wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości. Do zapisu operacji w ww. układach wykorzystane zostaną metoda przelotowa oraz rozdzielników kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot